Месец: октобар 2014.

Likovni konkurs u okviru akcije “Čestitke za srećnije detinjstvo”

Na sastanku 25.10.2014 žiri konkursa je, od oko 400 pristiglih radova, izabrao ovih 50 u uži izbor. Radovi će biti izloženi 02 24.12.2014 u galeriji Centra za kulturu, a imena dobitnika nagrada će biti objavljena na maloj svečanosti prilikom svečanog otvaranja izložbe (početak u 12h, foaje Centra).

(zvaničan tekst konkursa, dostavljenog svim školama na teritoriji grada Pančeva i okolnih naseljenih mesta)

Pančevo, 01.10.2014.

Rotari klub Pančevo- Mihajlo Pupin raspisuje likovni konkurs za učenike osnovnih škola grada Pančeva u okviru Humanitarne akcije “Ćestitke za srećnije detinjstvo”.

TEMA I CILJ KONKURSA:

Cilj konkursa je da se deci iz osnovnih štkola podstakne razvijanje kreativnog izražavanja uz razvijanje osećaja za humanost.
Svaki učenik može da pošalje/preda po jedan rad u bilo kojoj likovnoj tehnici. Tema je slobodna i prepuštena dečjoj kreativnosti. Obuhvata sve ono što deca smatraju važnim za njihovo srećnije detinjstvo i bolju i srećniju budućnost.

USLOVI KONKURSA :

Na konkursu mogu učestvovati svi učenici osnovnih škola sa područja grada Pančeva i naseljenih mesta. Rad mora biti originalno i samostalno rešenje učenika.
Svaki učenik može da pošalje/preda po jedan rad u bilo kojoj likovnoj tehnici.
Prispele radove će pregledati stručni žiri, odabrati bar 30 radova za uži izbor. Iz užeg izbora biće dodeljene nagrade za prvo, drugo i treće mesto u dve kategorije: za decu od 1. do 4. razreda i za decu od 5. Do 8. razreda.
Likovni pedagog čija deca budu imala najviše radova u užem izboru dobiće posebno priznanje.
Radovi koji uđu u uži izbor biće izloženi u okviru izložbe posvećene ovom likovnom konkursu i humanitarnoj akciji.
Svi učesnici konkursa su saglasni da Rotari klub Pančevo-Mihajlo Pupin može umnožavati i distribuirati čestitke izrađene od motiva sa radova učesnika konkursa radi prikupljanja sredstava za realizaciju humanitarnih akcija, bez naknadne saglasnoti i prava na naknadu. Odluku o nameni korišćenja prikupljenih sredstava od prodaje novogodišnjih čestitki doneće Uprava Rotari kluba Pančevo-Mihajlo Pupin do kraja tekuće godine.

ROKOVI I NAČIN PREDAJE RADOVA:

Svi Likovni pedagozi koji su zainteresovani da njihova deca učestvuju u ovom likovnom konkursu potrebno je da se jave Rotari klubu na email adresu ili telefone na kraju konkursa odmah po dobijanju informacije o konkursu kako bi se bolje koordinirali oko predaje radova.
Učenici mogu radove predavati svojim nastavnicima Likovne kulture do utorka 21. oktobra 2014. godine. Nastavnici su dužni Rotari klubu dostaviti učeničke radove najkasnije do 22. oktobra 2014 godine. kako bi ih žiri preuzeo, pregledao i odabrao najbolje do 31. oktobra. Proglašenje pobednika konkursa i dodela nagrada biće obavljena na otvaranju izložbe koja će se održati tokom decembra mesca tekuće godine.
Na poleđini svakog rada moraju biti ispisani čitko, štampanim slovima, sledeći podaci:
– ime i prezime učenika
– naziv škole
– mesto i poštanski broj
– ime i prezime likovnog pedagoga
– kontakt telefon
Radove od učenika prikupljaju njihovi nastavnici i oni ih dostavljaju Rotari klubu u čijoj će organizovaciij raditi stručni žiri koji će odabrati najbolje radove.
Radovi koje učesnici pošalju na konkurs se ne vraćaju, i ostaju u zbirci Rotari kluba Pančevo-Mihajlo Pupin.

KONTAKT PODACI:

Sajt Rotari kluba Pančevo-Mihajlo Pupin: www.rotarypapupin.org
Email adresa: sekretar@rotarypapupin.org
Predsednik kluba: Nenad Orlić, 063.7702.552
Sekretar kluba: Dragan Janković, 065.8300.360

Continue Reading
Continue Reading

Čestitke za srećnije detinjstvo 2014. (tekst za medije)

Rotari klub Pančevo-Mihajlo Pupin i ove godine sprovodi svoju tradicionalnu humanitarnu akciju izrade i distribucije novogodišnjih čestitki pod nazivom “Čestitke za srećnije detinjstvo”. Ovogodišnja akcija se sastoji iz dva dela. U prvom delu se kroz likovni konkurs (kompletan tekst konkursa možete videti na ovom linku) podstiče svest o humanitarnom radu i kreativno stvaralaštvo kod dece. U drugom delu će se prikupljati sredstva kroz štampu čestitki, izložbu i druge prateće aktivnosti. Prikupljena sredstva biće usmerena za pomoć deci iz našeg grada.

Likovni konkurs za učenike osnovnih škola grada Pančeva otvara se 01. oktobra 2014. godine. Na konkursu mogu učestvovati svi učenici osnovnih škola sa područja grada Pančeva i naseljenih mesta. Rad mora biti originalno i samostalno rešenje učenika.  Svaki učenik može da pošalje/preda po jedan rad u bilo kojoj likovnoj tehnici. Tema je slobodna i prepuštena dečjoj kreativnosti. Obuhvata sve ono što deca smatraju važnim za njihovo srećnije detinjstvo i bolju i srećniju budućnost.

Prispele radove će pregledati stručni žiri, odabrati najbolje i dodeliti nagrade za prvo, drugo i treće mesto za uzraste od 1-4 razreda i 5-8 razreda osnovne škole kao i jednu specijalnu nagradu za likovnog pedagoga čija deca imaju najviše radova u užem izboru.

Radove za konkurs, deca će predavati svojim nastavnicima Likovne kulture do od 01. Oktobra do 21. oktobra 2014. Godine. Škole će prikuplje radove predati Rotari klubu, nakon čega će stručni žiri pregledati i odabrati najbolje do 31. oktobra. Radovi iz užeg izbora biće upotrebljeni kao motivi za novogodišnje čestitke i predstavljeni na izložbi koja će biti održana u decembru. Otvaranje izložbe biće propraćeno dodelom nagrada za autore najboljih radova. Radovi koje žiri odabere za štampanje čestitki se ne vraćaju, nego ostaju u zbirci Rotari kluba Pančevo Mihajlo Pupin.

* Ovo je jedna od redovnih akcija našeg kluba, koju uspešno realizujemo već nekoliko godina. Više o akciji možete videti u sekciji redovne akcije – odnosno na linku: /cestitke-za-srecnije-detinjstvo/

Continue Reading