Akcija „Glogonj 2015.“

U saradnji sa bratskim klubom iz Rotary Club Caransebes organizovali smo posetu deci koja uče i govore rumunski jezik u Glogonju. Tom prilikom, domaćini iz Glogonja su priredili lep doček sa zanimljivim kulturnim programom. Gosti iz Rumunije su deci podelili progodne poklone, a dogovorena je i dalja saradnja sa lokalnom zajednicom, kao i aktivna pomoć oko održavanja kulturnog identiteta. Ideja je da iskoristimo nacionalno i kulturno bogatstvo i raznolikost  našeg podneblja, kao motor čvršćeg međunarodnog povezivanja.

Kako to u Rotary-ju kažemo: „Za širenje međunarodne saradnje i razumevanja.“

TV Pančevo je i ovu našu akciju ispratilo – kao i mnogo puta  do sada:

sl-poslednja

rcpupin

View more posts from this author