Pazim kako gazim

RC „Pančevo-Mihajlo Pupin“ 2011 godine je krenuo sa akcijom ‘Pazim kako gazim’ u okviru koje se svake godine izvrši veliki broj  besplatnih pregleda stopala predškolske dece u Pančevu i okolnim mestima. Prošle godine u okviru ove akcije pregledano je 672 dece pri čemu je ustanovljeno da više od 40% dece ima deformitete stopala različitog stepena koji mogu dovesti do komplikacija u razvoju motornog sistema deteta kao i do raznih problema u kasnijem razvoju. U okviru ove akcije pripremljen je i CD sa vežbama koji je besplatno deljen prilikom pregleda, a materijal mežete slobodno preuzeti sa ove strane, ili direktno sa našeg kanala na YouTube.

Ovde možete dobiti neke osnovne informacija o samoj problematici dečijih stopala, kao i predlog vežbi i druge korisne sadržaje sa CD-a u izdanju RC „Pančevo, Mihajlo Pupin“

Kompjuterski pregled stopala
Statički problemi stopala

Stopalo se sastoji od 26 kostiju, 114 ligamenata, 20 mišića i 32 zgloba. Stopalo zdravog čoveka pri stajanju se naslanja u tri tačke na podlogu: na glavicama prve i pete metatarzalne kosti i na petnoj kosti (slika 1). Izmedju tih glavnih tačaka nalaze se razapeti lukovi poznati u gradjevinarstvu kao prenapregnuti elementi (slike 2 i 3).

sl1,2,3

Statička obolenja stopala nastaju usled spuštanja jednog od ovih lukova. Učestalost ovih oboljenja je dostigao nivo takoreći masovnih bolesti, jer se pojavljuje u različitim stepenima (od 1. do 4.) kod 80% stanovništva. Kod dece u intenzivnom rastu i razvoju naročito je izražena opasnost od spuštanja svodova:

– U periodu ustajanja, stajanja i početka hodanja od 1-2 god.
– Početak zabavišnog i školskog uzrasta
– Nagli rast i dobijanje na telesnoj težini u pubertetu

Različiti uzroci (nagla velika opterećenja, slabost ligamenata, gojaznost, nepravilan način života, hormonalni poremećaji) dovode do istezanja ligamenata koji održavaju svodove stopala te do njihovih spuštanja i promene pravca linija opterećenja. Trajno opterećenje nepravilnog smera prouzrokuje definitivnu deformaciju arhitekture stopala koja može rezultovati, deformitetima kičme, kolena, kukova.
Kompjuterski pregled stopala i izrada uložaka

Osnovni zadatak je da:

– Prepoznamo statičke deformitete
– Primenimo tretman promena – korekciju

Zahvaljujući najsavremenijoj metodi kompjuterizovane digitalne podografije, koja je spoj kompjuterske tehnologije i medicinske nauke, sa velikom preciznošću mogu da se odvoje slučajevi koji zahtevaju tretman. Za sprovođenje metode neophodno je znati generalije (ime, prezime, datum rođenja) i broj obuće ispitanika. Metoda tretmana je: korišćenje (nošenje) individualnih dinamičko-korektivnih uložaka za cipele izgradjenih od sistema modula (slika 6), zajedničkim radom lekara specijaliste, informatičara i ortopedskog tehničara i svakodnevnim sprovođenjem seta korektivnih vežbi za stopala.

Dinamička korekcija

Cilj korekcije je da vektor linija sila bude usmeren u normalni (fiziološki) smer.Veoma je važno znati da korektivni klinovi nemaju podupirajuću nego dinamičko – korigujuću funkciju, koja dolazi do ispoljavanja prilikom hoda tj. oslonca. Vektor pravilnog smera zajedno sa korektivnim klinom za podizanje dela stopala rezultiraju silom koja vraća svod stopala u normalnu poziciju (slike 4 i 5).

Slika 4., Slika 5., Slika 6.

Pod dejstvom korektivnih sila i u sadejstvu sa setom korektivnih vežbi za stopala, u 95% slučajeva postepeno se vremenom popravi svod stopala (za 6-8 meseci za jedan stepen) pa i do potpune normalizacije. Stepen poboljšanja može da se egzaktno prati upoređujući kontrolne podograme sa starim snimcima (Slika 7). Zbog dinamike rasta dečijeg stopala i promenjenog stanja deformiteta na bolje, kod dece je neophodno vršiti kontrolu na šest meseci zbog pravljenja uloška po novonastaloj situaciji. Svaki snimljeni podogram je arhiviran u bazi podataka zajedno sa podacima pacijenta odakle se može po potrebi bilo kada ponovo aktivirati i pogledati.

Slika 7.

KINEZITERAPIJSKI TRETMAN U LEČENJU RAVNIH STOPALA

(Pedes plani et planovalgi)
PREDŠKOLSKA DECA

Golicanje po tabanima.
Dete stopalima drži mali predmet (sunđer, krpu, kliker ili neku malu igračku) dok roditelj pokušava da mu ga otme.
Uhvatiti maramicu prstima jednog stopala i hodajući na petama odneti je do kraja sobe, a u povratku prstima drugog stopala.
Grčeći prste nabirati maramicu.
Sedeći na podu raširiti nadkolenice, saviti kolena i pokušati sastaviti stopala tako kao da se “moli” stopalima.Tako izdržati 6 sekundi.
Hod na prstima kao “balerina”.
Hod na petama.
Hod na spoljnjoj a potom na unutrašnjoj ivici stopala.
Sedeći na podu sa polusavijenim kolenima i sastavljenim stopalima pokretati stopala gore-dole.
Sedeći na niskoj stolici kotrljati neki obli predmet (npr. olovku) napred-nazad.
Igračke, razne predmete u igri i šali tražiti da dete otme iz ruku roditelja ili vaspitača svojim stopalima.
Hod bosim nogama po neravnom terenu

ŠKOLSKA DECA
Početni položaj sedeći sa savijenim kolenima.

Stopala odvojiti od podloge, prste zgrčiti, pete ostaju na tlu.
Naizmenično odizati pete i prednje delove stopala od podloge. Pri tom tabane okrenuti jedan prema drugom. Kolena spojena.
Prste zgrčitit, okrenuti taban prema tabanu. Povlačiti stopala prema potkolenici.
Pružene prste privlačitit petama, a sredinu stopala podići.
Grčeći prste nabirati maramicu.
Ispod prstiju staviti duži štap. Savijati prste i gurati štap napred-nazad.
Rukama se osloniti o podlogu nešto iza tela. Dizati bokove i i preneti težinu na pete. Prednji deo stopala podići od tla.
Stopalo staviti preko stopala. Podizati prednji deo jednog stopala, a drugim davati otpor.
Kolena odvojiti a tabane spojiti. Držeći rukama noge iznad skočnih zglobova ne odvajati pete.Prste odvajati što više u polje da mali prst bude na podlozi.
Položaj isti, samo što više odvajati pete. Prsti spojeni.

Početni položaj sedeći sa opruženim nogama.

Povlačiti stopala prema potkolenicama.
Naizmenično savijati jednu pa drugu nogu u kolenu odvodeći ga u stranu, a stopalo okrenuti unutra.
Okretati jedan taban prema drugom. Kolena opružena.
Vršiti pokrete kruženja prema unutra prstima i prednjim delom stopala.

Hod

Hodati na spoljašnjoj ivici stopala, prsti zgrčeni.
Hodati na petama. Prednji deo stopala je podignut, prsti zgrčeni.
Stopalo se osloni najpre na petu, pa se oslonac prenosi duž spoljne ivice do prstiju.
Hodati bosim nogama po šljunku (leti, na plaži). 31. Hodati po kosoj ravni (napr. uzbrdo i nizbrdo).
Bosim nogama hodati po konopcu pruženim po podu, da je spoljna ivica stopala pored konopca, a palac na konopcu.
Hodati sa zgužvanom maramicom među prstima.
U hodu oslonivši se na celo stopalo privlačiti prste petama.
Hodati kroz vodu do kolena (leti na reci, moru, jezeru).

Copyright © 2012 RC Pančevo - Mihajlo Pupin