Donacija RC Pančevo – Mihajlo Pupin i porodice Looten Gerontološkom centru Pančevo

Naš Rotari klub je uz pomoć porodice Looten obezbedio 60 zaštitnih višekratnih medicinskih odela i germicidnu lampu za sterilizaciju i dezinfekciju za potrebe Gerontološkog centra u Pančevu. Ova mala pomoć će doprineti da se sačuva zdravlje zaposlenih i korisnika ove važne ustanove. Pored ove donacije, naši članovi će u narednom periodu volontirati pri nabavci lekova i sitnih potrepština za korisnika ustanove. Volonterskim radom, akciji će se priključiti i naš Rotarakt Pančevo – Mihajlo Pupin.