Zvaničan tekst likovnog konkursa za 2015. godinu

(zvaničan tekst konkursa, dostavljenog svim školama na teritoriji grada Pančeva i okolnih naseljenih mesta)

Pančevo, 22.09.2015.

Rotari klub Pančevo- Mihajlo Pupin raspisuje likovni konkurs za učenike osnovnih škola grada Pančeva u okviru Humanitarne akcije “Ćestitke za srećnije detinjstvo”.

TEMA I CILJ KONKURSA:

Cilj konkursa je da se deci iz osnovnih štkola podstakne razvijanje kreativnog izražavanja uz razvijanje osećaja za humanost.
Svaki učenik može da pošalje/preda po jedan rad u bilo kojoj likovnoj tehnici. Tema je slobodna i prepuštena dečjoj kreativnosti. Obuhvata sve ono što deca smatraju važnim za njihovo srećnije detinjstvo i bolju i srećniju budućnost.

USLOVI KONKURSA :

Na konkursu mogu učestvovati svi učenici osnovnih škola sa područja grada Pančeva i naseljenih mesta, kao i polaznici predškolske nastave. Rad mora biti originalno i samostalno rešenje učenika.
Svaki učenik može da pošalje/preda po jedan rad u bilo kojoj likovnoj tehnici.
Prispele radove će pregledati stručni žiri, i odabrati  50 radova za uži izbor. Iz užeg izbora biće dodeljene nagrade za prvo, drugo i treće mesto u dve kategorije: za decu do 4. razreda, i za decu od 5. Do 8. razreda.
Likovni pedagog čija deca budu imala najviše radova u užem izboru dobiće posebnu nagradu.
Radovi koji uđu u uži izbor biće izloženi u okviru izložbe posvećene ovom likovnom konkursu i humanitarnoj akciji početkom decembra 2015.
Svi učesnici konkursa su saglasni da Rotari klub Pančevo-Mihajlo Pupin može umnožavati i distribuirati čestitke izrađene od motiva sa radova učesnika konkursa radi prikupljanja sredstava za realizaciju humanitarnih akcija, bez naknadne saglasnoti i prava na naknadu. Odluku o nameni korišćenja prikupljenih sredstava od prodaje novogodišnjih čestitki doneće Uprava Rotari kluba Pančevo-Mihajlo Pupin do kraja tekuće godine.

ROKOVI I NAČIN PREDAJE RADOVA:

Svi Likovni pedagozi koji su zainteresovani da njihova deca učestvuju u ovom likovnom konkursu potrebno je da se jave Rotari klubu na email adresu ili telefone na kraju konkursa odmah po dobijanju informacije o konkursu kako bi se bolje koordinirali oko predaje radova.
Učenici mogu radove predavati svojim nastavnicima Likovne kulture do utorka 21. oktobra 2015. godine. Nastavnici su dužni Rotari klubu dostaviti učeničke radove najkasnije do 22. oktobra 2015. godine. kako bi ih žiri preuzeo, pregledao i odabrao najbolje do 31. oktobra. Proglašenje pobednika konkursa i dodela nagrada biće obavljena na otvaranju izložbe koja će se održati tokom decembra mesca tekuće godine.
Na poleđini svakog rada moraju biti ispisani čitko, štampanim slovima, sledeći podaci:
– ime i prezime učenika
– naziv škole
– mesto i poštanski broj
– ime i prezime likovnog pedagoga
– kontakt telefon
Radove od učenika prikupljaju njihovi nastavnici i oni ih dostavljaju Rotari klubu u čijoj će organizovaciij raditi stručni žiri koji će odabrati najbolje radove.
Radovi koje učesnici pošalju na konkurs se ne vraćaju, i ostaju u zbirci Rotari kluba Pančevo-Mihajlo Pupin, i mogu poslužiti za naknadne izložbe i humanitarne akcije.

KONTAKT PODACI:

Sajt Rotari kluba Pančevo-Mihajlo Pupin: www.rotarypapupin.org
Email adresa: sekretar@rotarypapupin.org
Predsednik kluba: Miodrag Ristić, 063.82 86 228

RADOVI SE ŠALJU NA ADRESU:

RC „Pančevo Mihajlo Pupin“
Žarka Fogaraša 37
Pančevo

rcpupin

View more posts from this author