Predavanje o Pupinu

Predavanje o Pupinu – Na redovnom sastanku PC „Pančevo Mihajlo Pupin“ imali smo izuzetno zadovoljstvo da slušamo predavanje Aleksandre Ninković – Tašić…