Paul Harris Fellow priznanja

fellow

Priznanje „Paul Harris Fellow“ predstavlja simboličnu nagradu za predano služenje Rotary International organizaciji, a posebno za doprinos Rotary Fondaciji iz koje se finansiraju projekti širom sveta. Do sada su ovu prestižnu „značku“ u našem klubu dobili:

Milan Orlić, čarter predsednik kluba
Dr Minja Stojanović, predsednik kluba 2010/2011./ i asistent distrikt guvernera 2013/2014
Dr Zoran Đurđev, predsednik kluba 2009/2010.
Nebojša Prekić, predsednik kluba 2012/2013.