Predavanje: „Mensa“

13.05.2011. godine na redovnom sastanku u restoranu „Santa Lučija“, organizovano je predavanje od organizaciji „Mensa“. Posle sastanka usledio je zanimljiv razgovor.