„PETS“ – Kraljevo 2014.

Kao i svake godine rukovodstva svih klubova iz Distrikta okupljaju se na „PETS“-u (seminaru za predsednike i sekretare u novoj rotarijanskoj godini)….